12 Aralık 2011 Pazartesi

2009 - 2010

Bir önceki sene turuncu forma hamlesi ticari açıdan başarı sağlayınca klüp yetkililerine cesaret gelmişti.Bu sefer tutumlarını bir kat daha yukarıya taşıyan yetkililer formaların hikayelerini yaratmaya başladılar.Bunlardan biri de mor forma olarak bilinen 2288 isimli formaydı.2288 ismi Galatasaray'ın da isim babası olarak düşünülen;Galiçya,Galya ve Gelibolu'ya da  isim veren Galyalılara adanmıştır.Daha çok Asterix çizgi filmlerinden duyduğumuz bu kavim 2288 yıl önce Galata bölgesine yerleşmiş ve bu bölgenin isim babası olmuştur.Daha fazla bilgiyi Kütüphaneden edinebilirsinizGalatasaraylılar Cemyetine ait yayın organı olan http://www.gscemiyet.org.tr/ adrsinde ise Galata ve Galatlar hakkında şöyle bahsedilmiştir;
''Milattan evvel birinci asır ile milattan sonra 1. asır arasında Roma İmparatoru AUGUSTOS dönemini belirten tarih haritasında Roma'nın olduğu görülür. Bunlardan biri SYRİE (Suriye) diğeri Trakya ve tüm Anadolu'yu kapsayan GALATİA eyaletleridir. Galatia eyaletinin merkezi ENCYRE (veya ENCYRA) bu günkü ANKARA'dır.
Galatia celtler (okunuşu kelt) M.Ö. 3000 yıllarında Karadeniz'in kuzey doğusundan Avrupa'ya, kuzey batıya doğru göç eden bir İndoeuropeen ırk. Büyük Britanya ve İrlanda'ya yerleşip M.Ö. 8. yy demir madeni çıkarıp işlemeye başlıyorlar. Bir nevi ilk endüstriyel devrim gerçekleşmiş oluyor. M.Ö. 5 ve 4. yy kıta Avrupa'sına geçerek güneye doğru yayılmaya başlıyorlar. Demirden kap, kacak, silah, kakan, kılıç, mızrak yapabilmektedirler. Atlarını nallamakta, araba tekerleklerine demir çember takabilmektedirler. Bunlara Fransa'da Gol'ler denilir. Paris'e adını hediye ederler. Belçika adını ise, Belgae kabilesinden alır. Polonya'ya giderler yerleştikleri yer GALİÇYA adını alır. Güneyde İspanya'da da yerleştikleri yere Galiçya denir. Belgrad da adını bunlardan alır. M.Ö. 4. yüzyılda İstanbul Boğazı kıyılarına gelmişlerdir. Demir madenini bulur oraya yerleşirler. Yazıları yoktur, ölüm ile yaşam arasında fark gözetmezler. M.Ö. 4. yüzyılda Bitinya Kralı bunları yardıma çağırır, paralı askerdirler. 20.000 Galat Anadolu'ya geçer. Galatlara ait bilgiler arkeolojik kazılar ve İrlandalı rahiplerin topladıkları efsanelerden elde edilmektedir. Bolu'daki kazılarda bunlara ait kalkan bulunmuştur. Almanya'ya giden Zeus tapınağındaki kabartmalar Bergama Kralı'nın Galatlara karşı kazandığı zaferi anlatmaktadır. Daha sonra Ankara'yı kurarlar, Anadolu'da karışıklık başlayınca, Persler Yunanistan'a giderler, Büyük İskender batıdan doğuya geçer. En sonunda Roma işgaline uğrar ve önceleri Galatia diye anılan bölge adını değiştirir. Doğu Roma ve Bizans döneminde artık yalnız Galata kalmıştır. M.S. 11. asırda latin kökenli İtalyanların ticaret merkezi olmuştur. Bir gece Bizanslılar yakıp yıkıp yağma ederek bir çok insanı öldürürler. 4. Haçlı Seferi Bizans'a yönelir, Latinler Bizans'ı alıp talan ederler. İmparator İznik'e kaçar. Galata'yı Cenevizliler almışlardır. Bölgenin etrafını surla çevirip ayrı bir egemenlik kurarlar. Paleologlar İstanbul'a döndüklerinde artık Galata'ya dokunamazlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Galata'nın anahtarı Fatih'e takdim edilir. Fatih Sultan Mehmet, Tophane'yi kurar. Demir madeninin 2. Bayezit zamanında çalıştığını Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden anlıyoruz. Galata Saray ağaları aynı zamanda bölgenin mülki ve askeri amiridirler.
Yaralı Galatyalı Heykeli


Sonradan Fener rum beylerinden birinin ev yapıp oturmasıyla, Beyoğlu; ve 19. asır levantenlerince de Pera adı ortaya çıkmıştır.
SARAY kelimesi Osmanlılarda süslü, içinde padişahın haremiyle yaşadığı yer anlamında değil, hükümet işlerinin görüldüğü, idare yeri anlamındadır. Nitekim Fatih'in yaptırdığı Topkapı Sarayı; Kanuni Sultan Süleyman, Haremi buraya taşıyıncaya kadar yalnız devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derece Enderun okuluydu. Edirne Sarayı ve Galata Sarayı ort derecede (idadi) Enderun okullarıydı. Böylece Atatürk'ün okulumuza imzalayarak verdiği resimde yazdığı gibi; GALATA SARAYI adının ne olduğu açıklanmış bulunuyor.''


Renk kartelasında asaleti simgeleyen bu ton aynı zamanda Galatasaray Store'un o sene ki kreasyonlarına yön vermiştir.Galatasaray bu formayla 13 defa sahaya çıkmıştır.

Kırmızı forma ise buna benzer bir mantıkla,cesaret anlamı yüklenerek piyasaya sürülmüştür. 2288 formayla tamamen aynı olan bu forma benzeri gibi yakasında ve etek bitimlerindeki bantlarla özelleştirilmiştir.Arşivdeki parça L beden olup 20 resmi karşılaşmada giyilmiştir.


Bu sene ve bir sonraki sene kullanılacak olan parçalı forma ise bu yıl 19 ertesi yıl ise 36 olmak üzere 55 resmi müsabakada karşımıza çıkıyor.Yaka içinde Ali Sami Yen'in bir fotoğrafına da yer verilen formanın arka etek kısmında ise Galata Sarayı Efendileri'ne adanan bir logo bulunmakta.
Arşivde yer alan parça dönemin başkan ve yöneticileriyle birlikte teknik heyet ve futbolculardan isimlerin ıslak imzasını taşımakta.


Sezonun esas deplasman forması ise alışıldığı gibi beyaz.Kol altlarındaki sarı ve kırmızı şeritler ile son derece zarif bir görünüme sahip olan bu forma 15 resmi karşılaşmada giyilmiş. Bu sezonun tüm formaları ertesi sene stokları eritmek amacıyla futbolcu ve teknik heyetin baskı imzalarını taşıyan birer hatıra ürünü olarak piyasaya sürüldü.Arşivdeki örnek ise bu parçalardan biri.


Hiç yorum yok: