15 Haziran 2013 Cumartesi

GALATLAR


Galtasaraylılar Cemiyeti yayın organı gscemiyet.org adresine göre Galatlar;

''Milattan evvel birinci asır ile milattan sonra 1. asır arasında Roma İmparatoru AUGUSTOS dönemini belirten tarih haritasında Roma'nın olduğu görülür. Bunlardan biri SYRİE (Suriye) diğeri Trakya ve tüm Anadolu'yu kapsayan GALATİA eyaletleridir. Galatia eyaletinin merkezi ENCYRE (veya ENCYRA) bu günkü ANKARA'dır.
Galatia celtler (okunuşu kelt) M.Ö. 3000 yıllarında Karadeniz'in kuzey doğusundan Avrupa'ya, kuzey batıya doğru göç eden bir İndoeuropeen ırk. Büyük Britanya ve İrlanda'ya yerleşip M.Ö. 8. yy demir madeni çıkarıp işlemeye başlıyorlar. Bir nevi ilk endüstriyel devrim gerçekleşmiş oluyor. M.Ö. 5 ve 4. yy kıta Avrupa'sına geçerek güneye doğru yayılmaya başlıyorlar. Demirden kap, kacak, silah, kakan, kılıç, mızrak yapabilmektedirler. Atlarını nallamakta, araba tekerleklerine demir çember takabilmektedirler. Bunlara Fransa'da Gol'ler denilir. Paris'e adını hediye ederler. Belçika adını ise, Belgae kabilesinden alır. Polonya'ya giderler yerleştikleri yer GALİÇYA adını alır. Güneyde İspanya'da da yerleştikleri yere Galiçya denir. Belgrad da adını bunlardan alır. M.Ö. 4. yüzyılda İstanbul Boğazı kıyılarına gelmişlerdir. Demir madenini bulur oraya yerleşirler. Yazıları yoktur, ölüm ile yaşam arasında fark gözetmezler. M.Ö. 4. yüzyılda Bitinya Kralı bunları yardıma çağırır, paralı askerdirler. 20.000 Galat Anadolu'ya geçer. Galatlara ait bilgiler arkeolojik kazılar ve İrlandalı rahiplerin topladıkları efsanelerden elde edilmektedir. Bolu'daki kazılarda bunlara ait kalkan bulunmuştur. Almanya'ya giden Zeus tapınağındaki kabartmalar Bergama Kralı'nın Galatlara karşı kazandığı zaferi anlatmaktadır. Daha sonra Ankara'yı kurarlar, Anadolu'da karışıklık başlayınca, Persler Yunanistan'a giderler, Büyük İskender batıdan doğuya geçer. En sonunda Roma işgaline uğrar ve önceleri Galatia diye anılan bölge adını değiştirir. Doğu Roma ve Bizans döneminde artık yalnız Galata kalmıştır. M.S. 11. asırda latin kökenli İtalyanların ticaret merkezi olmuştur. Bir gece Bizanslılar yakıp yıkıp yağma ederek bir çok insanı öldürürler. 4. Haçlı Seferi Bizans'a yönelir, Latinler Bizans'ı alıp talan ederler. İmparator İznik'e kaçar. Galata'yı Cenevizliler almışlardır. Bölgenin etrafını surla çevirip ayrı bir egemenlik kurarlar. Paleologlar İstanbul'a döndüklerinde artık Galata'ya dokunamazlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Galata'nın anahtarı Fatih'e takdim edilir. Fatih Sultan Mehmet, Tophane'yi kurar. Demir madeninin 2. Bayezit zamanında çalıştığını Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden anlıyoruz. Galata Saray ağaları aynı zamanda bölgenin mülki ve askeri amiridirler.
Yaralı Galatyalı Heykeli


Sonradan Fener rum beylerinden birinin ev yapıp oturmasıyla, Beyoğlu; ve 19. asır levantenlerince de Pera adı ortaya çıkmıştır.
SARAY kelimesi Osmanlılarda süslü, içinde padişahın haremiyle yaşadığı yer anlamında değil, hükümet işlerinin görüldüğü, idare yeri anlamındadır. Nitekim Fatih'in yaptırdığı Topkapı Sarayı; Kanuni Sultan Süleyman, Haremi buraya taşıyıncaya kadar yalnız devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derece Enderun okuluydu. Edirne Sarayı ve Galata Sarayı ort derecede (idadi) Enderun okullarıydı. Böylece Atatürk'ün okulumuza imzalayarak verdiği resimde yazdığı gibi; GALATA SARAYI adının ne olduğu açıklanmış bulunuyor.''

Hiç yorum yok: